Ардактуу агай-эжекелер, кадырман устаттар, сүйүктүү студенттер! Кирип келе жаткан  жыл өтүп бара жаткан жылдан да жемиштүү, жеңиштүү жыл болуусун тилейли.

Жаңырган 2019- жыл элибизге ырыскы- дөөлөттү, ынтымак- ырашкерликти, бакубат жашоону алып келсин. Жаңы жылда Жараткан ар бириңиздерге дем-күч, шыктануу, чыгармачылык эргүү берсин. Университетибиз жаңы жылда билим берүүнүн жаңы дабанын багындырсын. Сүйүктүү студенттерибизге билимге ынтызарлык, адамгерчилик жана ыймандуу жашоо каалайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө кут уялап, бакыттын шаңы жаңырып турсун. Жаңы жылыңыздар менен!

Лучшие студенты

ПУБЛИКАЦИИ ППС

Чыңгыз Айтматовдун адабий Олимпке карай жолу анын “Жамийла” повестинен башталганы коомчулуктун эсинде. Бир караганда шыдыр кеткенсиген ошол жолдо илгери үмут жаш автор ийгилик эйфориясы менен бирге, кордолуу ызасын тартканын элдин билгени бар, билбегени б Подробнее...>>>
Ушу тапта жүрүп жаткан кыргыз коомундагы өзгөрүүлөр адабий процесске да олуттуу таасирин тийгизгенин байкоо анча деле кыйын эмес. Подробнее...>>>
Адам өмүрү үчүн дене тарбия менен спорттун кандай мааниси бар – сөздү оболу ушундан баштайлы. Подробнее...>>>
Автор: Ташманбет Кененсариев. Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Подробнее...>>>
Борбордук Азиядагы элдердин салттуу маданиятынын келип чыгышы жана алардын өзгөчөлүктөрү жашаган аймактарына, этникалык тарыхый өнүгүшүнө байланыштуу өнүккөн. Ошол эле учурда алардын жүргүзгөн чарбасынын түрлөрүнүн, коомдук өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчтөрүнө к Подробнее...>>>
– Байке, сиз Токтогулдун кайсыл жеринен болосуз?, – деген суроо берилгенде, чай кайнам убакыттан бери жаныбызда жаркылдап, ар нерсени айтып тамашалап, өткөн-кеткен окуялардан кеп салып, элди күлдүрүп, өзү дагы күлүп олтурган адамдын жүзү бир аз кумсара тү Подробнее...>>>

ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ