Жаӊылыктар:

И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Бүгүнкү күндѳ И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ѳзүнүн билим берүү, илимий-изилдѳѳ иштерин жүргүзүүдѳ кеңири мүмкүнчүлүктѳргѳ ээ болгон Кыргызстандагы кѳп тармактуу жогорку окуу жайларынын бири. Университет биринчи «Алиппени» түзүүчү, кѳрүнүктүү ойчул, акылман жана илимпоз Ишеналы Арабаевдин ысымын алып жүрѳт.

Жарым кылымдан ашуун тарыхы бар бул окуу жайы – түптѳлгѳндѳн тартып, мамлекетибиздин келечегин аныктоочу эң негизги адистерди-педагогдорду даярдап келүүдѳ.

Мыкты студенттерди, маданияттуу, билимдүү жаштарды ѳстүрүүдѳ биздин университет ѳлкѳбүздѳгү ири окуу жайларынын катарына кирет. Университеттин тажрыйбалуу окутуучу жамааты, материалдык-техникалык базасы заманбап каражаттар менен жабдылып, ошондой эле илимий адабият менен камтылган китепканаларга ээ. Биздин окуу жайыбызда эл аралык мамилелерди түзүү, аны чыңдоо иштери жолго коюлган.

Окуу процессинин жана илимий ишмердүүлүктүн жаңы механизмдерин интеграциялоону дүйнѳлүк деңгээлге алып чыгуу университеттин негизги милдети.

 

Улантыңыз
 • МААЛЫМ КАТ 2005-жылдан тартып Кыргыз Республикасында жана башка мамлекеттерде өткөрүлүп келе жаткан ФИЛОСОФИЯ боюнча эл аралык КҮНгө арналган “Илим, илим философиясы жана илимий ой-жүгүртүүнүн КР актуалдуулугу” аттуу илимий-пратикалык иш-чара 2016-жылдын 17-ноябрынд 2016-11-16
 • МААЛЫМ КАТ Тарых жана маданият жылына, “Ысык-Көл форумунун” 30 жылдыгына Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көөнөргүс мурастарын изилдөөгө арналган «АЙТМАТОВ ОКУУЛАРЫ – 2016» Эл аралык илимий-практикалык конференциясы 2016-11-08
 • Кулактандыруу!!! Тарых жана маданият жылына карата 2016-11-08
 • Информационное письмо В рамках мероприятий, посвященных Году истории и культуры в Кыргызской Республике и 30- летнему юбилею Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания «Балажан», первого клуба ЮНЕСКО в КР, проводится V Международная научно-практич 2016-06-24
 • ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 30 августа 2016 г. состоится международная научно-практическая конференция ««КЫРГЫЗСКОЕ ЯПОНОВЕДЕНИЕ СЕГОДНЯ. К 25-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯПОНОВЕДОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»» 2016-06-22
 • Маалым кат 2016-жылдын 30-августунда япон таануучулардын Кыргыз Республикасындагы ишмердигинин 25 жылдыгына карата «БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ ЯПОН ТААНУУСУ» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болот. 2016-06-22
 • Кулактандыруу 2016-жылы 31-майда саат 13.00. И. Арабаев атындагы КМУнун №3 окуу корпусунда Кѳркѳм сүрѳт жана дизайн кафедрасында КМУнун «Ардактуу профессору», КР сүрѳтчүлѳр жана журналисттер кошундарынын мүчѳсү, КР билим берүү отличниги Ж. Сыдыгалиевдин 80 жылдык маара 2016-05-26
 • Кулактандыруу И. Арабаев атындагы КМУ жана КББАнын алдында уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинде 2016-жылдын 27-майында конференц-залда (2 корпус) кандидаттык диссертацияларды коргоо болот. 2016-05-20
 • Тарых – фактыны сүйѳт Бүгүн 18-майда И. Арабаев атындагы КМУда «Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн тарых барактары» аттуу чоң илимий конференция болуп ѳттү. Конференция Кыргыз ССРнин 90-жылдыгына, Үркүндүн 90-жылдыгына, Кыргыз ССРнин 80-жылдыгына, Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнү 2016-05-18
Улантыңыз

Биздин институттар жана факультеттер

Университеттин алдыңкы студенттери

 • Кубатбеков Изат

  3-курс
 • Керимкул кызы Айнагул

  2-курс
 • Токтогул кызы Нуриса

  2-курс
 • Бекмурат кызы Алина

  3-курс
 • Турдали кызы Зире

  3-курс
 • Ракыбаева Бермет

  3-курс
 • Кадыров Адилет

  3-курс
 • Тынайбекова Бүбүсара

  2-курс
 • Гуламали кызы Мунзира

  3-курс