КР президентинин 2020-жылды «Региондорду өнүктүрүү жылы” деп жарыялоо жөнүндө жарлыгына ылайык, И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультетинин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Эркина Өмүралиева Чүй облусунун Панфилов районундагы «Бөбөкжан» бала бакчасында окутуунун инновациялык технологияларын колдонуунун алдыңкы тажрыйбаларын жайылтуу максатында райондук денгээлде семинар уюштурду.
 
Семинарда окутуунун инновациялык технологиялары, мектепке чейинки билим берүүнүн актуалдуу маселелери жана педагогикалык алдыңкы тажрыйбаларды изилдөө, топтоо жана жайылтуу маселелери көтөрүлдү.

Доцент Эркин Карабаевна семинар-тренинг өтүп, тарбиялоо ишинде жүргүзүлүүчү иштердин практикалык жагына басым жасады. Ошондой эле өз адистигине дал келбеген тарбиячылардын квалификациясын жогорулатууга чакырды. Тарбиячылар ар бир өтүлүүчү тарбиялоо ишине окутуунун жаңы технологияларын кодонуу мезгил талабы экенин эске алышты.

НОВОСТИ