2020- жылдын 2- мартында И. Арабаев атындагы КМУнун курамындагы Манас таануу жана лингвистика институттун Манас таануу кафедрасына, кафедра башчынын милдетин аткаруучу болуп Рысбаев Талантбек Казыбаевич дайындалды.

Талантбек Казыбаевич, Манасты келечек муунга окутуу ишине зор салым кошот деп үмүт кылабыз.

НОВОСТИ