И. Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультетинин  “Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы” кафедрасы 3-апрелде жана “Атайын педагогика жана психокоррекция” кафедрасы 6-апрелде кафедранын отурумун on-line режиминде өткөрүштү.

Анда учурдагы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу формасын күндүзгү окутуу формасына киргизүүдөгү кээ бир маселелер такталды.  Ошондой эле учурда педагогикалык практикаларды уюштуруунун жол жоболору Google кызматтары жана уюлдук операторду колдонуу,  видеобайланышты уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү жана албетте avn порталынын негизинде сабактарды уюштуруу формалары жөнүндө сөз болду. 

Жыйынтыгында профессорлук – окутуучулук курам  окуу процессин үзгүлтүккө учуратпай бекиген жүгүртмөнүн негизинде  өтүүсү, студенттерге ийкемдүү баалоону уюштуруу зарылчылыгы талкууланды.  


Фото сюжет

НОВОСТИ