Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинде окутуу онлайн режимине жүргүзүлүүдө. Студенттер менен кайтарым байланыш АВН, Ватсап, телеграмма, zoom, почта аркылуу жүргүзүлүүдө. Азыр ар ким өзүнүн чыгармачылыгын, талантын жана ишке болгон изденүүсун көрсөтө турган мезгил келди окшойт.  Журналистика кафедрасынын окутуучулары болгон аракетин жумшап, студенттер менен иш алып барууда.
 
Студенттер да ар бир ишке мүмкүнчүлүгүнө жараша чыгармачылык менен мамиле кылууда. 
 
Учурдун курч темасы болгон карановирус илдетинин Кыргызстандагы абалы боюнча алар даярдаган видео сюжеттерди университеттин Басма сөз борбору түзгөн "Фээзбуктагы" "Ишеналы Арабаев атындагы КМУ" аталышындагы баракчадан көрсөңүздөр болот. 
 
 

НОВОСТИ