И.Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык Билимдер Факультетине караштуу "Экономика жана башкаруу" кафедрасы быйылкы бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик экзаменге дарядоону видео-сабак аркылуу баштады.
Мамлекеттик экзаменге даярдоочу видео-сабактар бөлүм болуп чыгарылып турат, ар бир бөлүмдө орчундуу темалар каралып, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан даярдалган роликтер менен коштолот. Видео-сабактын максаты, бүтүрүүчүлөр китеп окуп, маалыматтарды топтоодон тышкары тиешелүү роликтерди көрүшсө маалыматтар эс тутумунда жакшы сакталат. Мындан тышкары АВН порталы аркылуу предметтик мугалимдерге түшүнүксүз суроолорун берип кошумча даярдык көрүшөт.

Демилге, бүтүрүүчүлөрдүн куратору, кафедранын ага окутуусу Наргиза Абдылдаевага тиешелүү.

 

 

НОВОСТИ