И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети профессордук-окутуучулар курамынын арасында окуу жай тууралуу “Уюткулуу окуу жайым - сыймыгым” аттуу эссе жазуу боюнча онлайн сынак жарыялайт.

Аталган сынак И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жаштар менен жүргүзүлүүчү 2019-2020-окуу жылына карата бекитилген комплекстүү иш пландын негизинде уюштурулат.

 

1.СЫНАКТЫН МАКСАТЫ

Сынак учурдагы пандемия шартында педагогдук парзын ак дилден аткарып, дистанттык технологияларды колдонуу менен студенттерге билим- тарбия берип жаткан университеттин профессордук-окутуучулар курамынын тилектештигин жана окуу жайга болгон пикирин ачыктоо максатын көздөйт.

 

2.СЫНАКТЫН ТЕМАТИКАСЫ

 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин билим берүү тармагындагы учурдагы жана тарыхтагы алган ордун ачып берүү;
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетининдеги окуу- тарбия иштериндеги ийгиликтерди жана жетишкендиктерди белгилөө;
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетиндеги негизги өзгөчөлүктөрдү көрсөтүү;
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин заман талабына жараша жаңыча өнүгүү багыттарын сунуштоо;
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу бүтүрүүчүлөрүнүн коомдогу алган ордун белгилөө;
 • И.    Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин

сыймыктуу педагогторунун бейнесин ачып берүү;

 • И.    Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин

сыймыктуу стденттеринин ийгиликтерин ачып берүү;

 

З.СЫНАКТЫН ТАЛАПТАРЫ:

 • Эмгектин (эссенин) көлөмү 5 барактан ашпашы керек (компьютердик басма менен: шрифт Times New Roman, кегль 14, 1,5-аралыгы).
 • Эссе А4(210 х 297 мм) өлчөмдөгү ак кагаздан бир жак гана бетине кара тамга менен басылышы керек;
 • Барактын: үстү жана асты - 2 см, сол жагы- 3 см, - 1,5 см.
 • Автордун толук аты-жөнү, курамдын аталышы (институт, факультет), эссенин темасы, байланыш телефондору (факс, e-mail) жазылышы керек;
 • Эссе мамлекеттик тилде же расмий тилде жазылышы керек;
 • Жогорудагы талаптар аткарылбаган учурда эмгектер сынакка кабыл алынбайт.

 

4. ЭКСПЕРТТИК КОМИССИЯНЫН БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ:

 • Сынактын эксперттик комиссиясы эмгекти (эссени) төмөндөгүдөй критерийлер боюнча баалайт:
 • Эссенин окуу жайдын имиджин көтөрүү деңгээли;
 • Эсседе ойдун аргументтештирилип берилиши;
 • Эсседеги ойдун оригиналдуулугу;
 • Эссенин жыйынтыгы жана эгер бар болсо сунуштардын негиздүүлүгү;

 

5. СЫНАК ӨТКӨРҮҮНҮН ТАРТИБИ

 • Сынакка катышууну каалагандар тиешелүү электрондук дарек боюнча

конкурска катышуу үчүн эсселерин жиберишет.

 • Сынактын катышуучуларынын эмгектери уюштуруу тобу тарабынан

каралып бүткөн соң, эксперттик комиссияга жиберилет.

 • Сынакка келип түшкөн эмгектер эксперттик комиссия тарабынан ачык түрдө өтөт.
 • Эксперттик комиссиянын чечимдеринин протоколу түзүлөт жана конкурстун уюштуруу тобуна жиберилет.
 • Эксперттик комиссиянын протоколдорунун негизинде уюштуруу тобу

сынактын жыйынтыгын бекитүү жөнүндө чечим кабыл алат.

 • Сынактын жеңүүчүлөрү 1, 2, 3-орун:

1-орун Ноутбук

2-орун Нетбук

3-орун Планшет

1, 2, 3 - даражадагы дипломдор жана кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышат.

 • Сынакта мыкты деп табылган эмгектер атайын жынак болуп басмадан

чыгарылат жана И.Арабаев атындагы КМУнун сайтына, "Арабаев Пресс" гезитине жана башка массалык-маалымат каражаттарына жарыяланат.

 

6. СЫНАКТЫ ӨТКӨРҮҮ УБАКТЫСЫ ЖАНА ОРДУ

Өткөрүү мөөнөтү: 2020-жылдын 20-апрелинен 1-июнга чейин. Сынакка катышууну каалагандар жазган эмгектерин (эссени) 2020-жылдын 30-майына чейин еssе_sinak@mail.ru электрондук дареги аркылуу уюштуруу тобуна жибериши керек. Эссе өз убагында жиберилбесе сынакка катышуу укугунан ажыратылат. Суроолор боюнча: (0312) 661660, 0505433882, 0703405024 байланыш телефондоруна кайрылыңыздар.

 

 

Жаштар иштери боюнча башкы адис                            Мамбетова Ж.Д

НОВОСТИ