2020-жылдын 29-апрелинде И.Арабаев атындагы КМУнун М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун демилгеси менен ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультети, А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун Табият таануу-география факультети, Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжи, С.Нааматов атындагы НМУнун Физика, математика жана информатика кафедрасы биргелешип саналып өткөн жогорку окуу жайлардын студенттериүчүн жалпы 55 студент катышкан академиялык мобилдүүлүктүн  (конок лектор) алкагындагы онлайн шартында Zoom-конференция тиркемесинин жардамы менен лекция-семинар ийгиликтүү өткөрүлдү.

Семинарды М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун табигый-математикалык билимдер кафедрасынын ага окутуучусу Мадиева Аида Маматбековна «Дүйнөнү дүрбөлөнгө салган вирустар» деген темадагы лекция-семинар форматында өттү.

Бул лекция-семинарда азыркы кырдаалга байланыштуу дүйнөнү дүрбөлөнгө салган таажылуу вирус тууралуу маалыматтар презентация түрүндө көрсөтүлдү. Катышуучуларга илдет туурасында, коронавирустун илдетке чалдыктыруу себеби, белгилери жана алдын алуу жолдору туурасында көптөгөн кызыктуу маалыматтар көрсөтүлдү.

Семинардын жыйынтыгында ага катышкан жогорку окуу жайлардын студенттери мындай семинарды улантуу керектигин белгилеп кетишти.


Фото сюжет

НОВОСТИ