30-апрелде педагогика факультетинин Пбк-13-17, Пбк-15-17, Пб-11-14, Пб-14-17 группаларынын студенттери Ош медициналык колледжинин «Гуманитардык сабактар» бирикмеси тарабынан уюштурулган онлайн-конференцияга окутуучусу п.и.к. Н.Э.Абдраева менен биргеликте катышышты.

Жыйында  «Кыргыз элинин бала тарбиялоодогу философиялык кѳз-караштарынын калыптанышы жана ѳзгѳчѳлүктѳрү» аттуу темада педагогика илимдеринин доктору Акматов Кыялбек Камутович кызыктуу баяндама жасады.

Баяндама слайд менен коштолуп, таасирдүү маалыматтар айтылды. Студенттер жана окутуучулар лектор менен кайтарым байланыш түзүшүп, байланыш суроо- жооп форматында өттү.

Катышуучулар мындай вебинарлардын ѳтѳ пайдалуу экендигин  баса белгилешти жана бат- бат уюштуруп туруу керектигин кошумчалашты.


Фото сюжет

НОВОСТИ