География, экология жана туризм факультетинин география жана аны окутуунун технологиясы  кафедрасы  академиялык мобилдүүлүктүн алкагында,  Кыргыз-Өзбек университетинин  Табигый педагогика факультетинин «Табигый илимдерди окутуунун усулу» кафедрасынын окутуучулары жана студенттери менен Zoom платформасы аркылуу байланышып,  КМУнун окутуучулары Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучуларына жана студенттерине конок лектор катары лекцияларды окушту. Эки университеттин онлайн байланышы 29- апрелден, 2- майга чейин уланды. Мындай жакшы саамалык аталган эки факультеттин декандары жана  кафедра жетекчилеринин тыгыз байланышы аркылуу  уюштурулду.

Түзүлгөн расписаниени карасак, География жана аны окутуунун технологиясы  кафедрасынын төмөнкү окутуучулары лекцияларды окушкан.

  1. Бакиров Кочкунбек Бакирович – г.и.к., доцент «Булуттар» деген темада 29-апрель, саат 13.00
  2.  Кожогелдиев Талантбек Абдыкалыкович – окутуучу «Географияны окутуунун методдору» аттуу темада, 30- апрель, саат 11.00
  3. Токторалиев Эркин Торобекович – г.и.к., доцент «Экология, трансформация веществ окружающей среде (законы, методы очистки вредных веществ и тп.) аттуу темада, 2 –май саат, 14.00
  4. Солпуева Дамира Токтосуновна – г.и.к., доцент  «Кыргызстандын калкынын географиясы» аттуу темада, 2 –май, саат 15.30
  5. Кожогелдиев Талантбек Абдыкалыкович – окутуучу « Кыргызстандын ландшафтары» аттуу темада, 2-май, саат 17.00

Жыйынтыгында Кыргыз- Өзбек университетинин «Табигый илимдерди окутуунун усулу» кафедрасынын башчысы г.и.к.,доцент Камилова Лола Токтомуратовна КМУнун окутуучуларына факультет деканынын, жалпы окутуучулар курамынын, студенттеринин атынан ыраазычылык билдирип,  академиялык мобилдүүлүктү мындан ары да үзбөй улантсак деген оюн айткан. Ошондой эле, КМУнун география жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын окутуучуларына Кыргыз-Өзбек университетинин ректоратынын атынан “Ыраазычылык кат” тапшырышаарын убадалашкан. 

 

 


Фото сюжет

НОВОСТИ