И. Арабаев атындагы КМУнун Чыгыш таануу жана Эл аралык мамилер факультетинин «Аймак таануу» багатынын студенттери Улуу Ата Мекендик согуштун кыргыз элинин тарыхындагы ордун баалап, поэзия тили менен өздөрүнүн сезимин жеткирүү аракетинде видео- ролик даярдашкан... Эмесе, жүрөк жылыткан төмөнкү роликке назар салыңыз...

НОВОСТИ