12- майда Экология жана туризм кафедрасында доценттин  милдетин аткаруучу , б.и.к. Садыкова Гульнура Сулаймановна тарабынан «Биотехнология жана айыл чарбасын экологиялаштыруу» деген темада ЭП-1-17 группасына  кезектеги сабагын өттү.

Сабакта учурдун актуалдуу маселелеринен болгон айыл-чарба продукциясынын сапатын жакшыртуу, айлана – чөйрөгө тийгизген терс таасирин алдын алуу максатында биологиялык жер семирткичтерди жана коргоо каражаттарын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду.

 ZOOM платформасын пайдалануу аркылуу сабакта студенттер менен кызыктуу талкуу уюштурулду, биотехнологиялык ыкмаларды Кыргызстандын шарттарында колдонуу өзгөчөлүктөрү каралды.


Фото сюжет

НОВОСТИ