Бейиш энелердин таман алдында. Бул таамай айтылган сөз эне сүтүн актоо оңой эмес экенин көрсөтүп турат. Тогуз ай толгоо тартып, жарык дүйнөгө алып келген апалар баласы үчүн эмнени гана кылбайт. 

Тамтуң басып калганда наристеси жыгылып кетсе эненин жүрөгү солк этет. Алыска кетсе санаасы санга бөлүнүп уул кызынын амандыгын тилеп, кирпик какпай таң атырган да эне. А түгүл үй жайлуу болгон маалда да, балам келет деп сары май менен токочун камдап, аларды учурган уяда сагынып күткөн да эне.

Бекеринен "Энелер — дүйнө түркүгү" деп айтылбаса керек. Эне сүтү ыйык, айтылган ак тилектер, жүрөк жылыткан сөздөрдүн баардыгы апаларга арналат! Баардыгыңыздарды  “Апалар күнү” менен куттуктайбыз!


Фото сюжет

НОВОСТИ