Университеттин аспиранттары кандидаттык курстарды онлайн режиминде өтүшүп, азыркы мезгилде кандидаттык минимумдарды тапшырууга коюлган талаптарды аткаруунун үстүндө иштеп жатышат. «Илимдердин философиясы жана тарыхы“; «Мамлекеттик тил»; «Англис жана немис тилдери» кандидаттык курстарынан реферат жазышып, жакташууда.

НОВОСТИ