Окумуштуулар кеңешинин отурумуна курамы толугу менен катышышты,  каралуучу маселелерге жооптуулар презентация менен билдирүү жасашты. Отурумдун күн тартибиндеги маселелерден тышкары, ар түрдүү маселелерде жалпы биология кафедрасынын доценттин м.а., п.и.к. Кырбашева М.Т. – Кыргыз республикасынын билим берүү отличнигине көрсөтүлдү жана 2 монография 3 методикалык колдонмо чыгарууга сунушталды. Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы Мамат Жетимишевич окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирүү менен  отурумду жыйынтыктады.


Фото сюжет

НОВОСТИ