И. Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык билимдер факультетинде мамлекеттик аттестация бүгүнкү күндүн талабы менен онлайн-режиминде өтүп жатат. 

Күндүзгү окуудагылар ийгиликтүү аяктап, дистанттык формадагылар тапшырып жатышат.

Мамлекеттик аттестация АВН порталы аркылуу тест түрүндө, ал эми катто  болсо Jitsi Meet платформасы менен онлайн режиминде болуп жатат.


Фото сюжет

НОВОСТИ