И. Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык билиимдер факультетинин Экономика жана башкаруу кафедрасынын ага окутуучусу Абдылдаева Наргиза Уркасымовна,бүтүрүүчү группасына арнап куттуктоо ролик даярдады. Ролик бүгүнкү балдар күнүнө карата даярдалып, эми алардын чындап балалык, санаасыз күндөр менен коштошконун белгилеп кеткиси келди, себеби студенттик күн, бул балалык чактын акыркы тепкичи эмеспи...

Ак жол сага бүтүрүүчү!!!

НОВОСТИ