Аз күн мурун И.Арабаев атындагы КМУнун жыйырмага чукул кафедра башчыларына жана профессордук  окутуучулук курамына Кыргызстандагы Эразмус+ программасынын улуттук координатору Гульнара Чокушева айым эл аралык стандарттагы «Проект жазуунун баштапкы этабын өздөштүрүү» боюнча онлайн тренинг өтүп берди.

Тренингдин максаты-эл аралык проекттерди Эразмус+ программасынын талаптарына жараша даярдоо, проекттин максаттарын анализдөө, көйгөйлөрдү аныктөө, проекттин түзүмүндөгү компоненттерди талдоо жана проектти кабыл алуудагы эксперттердин баалоо критерийлеринен бери талкууланды.

Ошону менен бирге, проектти башкаруунун методдору, бюджетти эсептөө, проблемаларды максаттарга айландыруу, логикалык матрицаны түзүү сыяктуу практикалык мисалдарды талданды.

Кыргызстандагы Эразмус+ улуттук кеңсеси тарабынан катышуучуларга сертификаттар ыйгарылды.

 

НОВОСТИ