И. Арабаев атындагы КМУнун бардык факультеттеринде мамлекеттик аттестация учурдун талабы менен онлайн-режиминде ийгиликтүү өтүп жатат. 10- июнда Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин студенттери да ийгиликтүү өтүштү. Экзаменге катышпай калган студенттер болгон жок. Комиссиянын төрагасы мүчөлөрү менен биргеликте студенттер менен онлайн аркылуу тыгыз байланышта болушту.

Аттестация АВН порталы жана Jitsi Meet программасы аркылуу жүрүүдө. Ал үчүн атайын техникалык каражаттар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздалган бөлмө алдын ала даярдалып, бардык шарттар түзүлгөн.   


Фото сюжет

НОВОСТИ