11- июнда мамлекеттик экзамендерин Японтаану институтунун студенттери да ийгиликтүү тапшырышты.

Экзаменге катышпай калган студент болгон жок.

Комиссиянын төрагасы мүчөлөрү менен биргеликте студенттер менен онлайн аркылуу тыгыз байланышта болушту. Жыйынтыктап айтканда экзамен ийгиликтүү аяктады. 


Фото сюжет

НОВОСТИ