И. Арабаев атындагы КМУнун педагогика факультетинин  башталгыч мектепте кыргыз, орус тилдерин окутуунун технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу Сегизбаева Назгуль Капаровнаны кандидаттык илимий даражасын ийгиликтүү коргошу менен  факультеттин жамааты чын жүрөктөн куттуктап,  эртерээк илимий иши бекип, дипломго ээ болушуна тилектеш экендигин билдирет!


Фото сюжет

НОВОСТИ