И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети профессордук-окутуучулар курамы  жана окуу жайда билим алуучулар  арасында жарыялаган  “Уюткулуу окуу жайым – сыймыгым”аттуу эссе жазуу боюнча онлайн-сынак эксперттик коммиссиянын чечими менен жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды.

        Эксперттик комиссиянын курамы:

  1. Акматалиев Абдылдажан  Амантурович –  ф.и.д., профессор, КРдин  УИАнын академиги, КРдин  УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору;
  2. Ишекеев Назаркул Ишекеевич­­ – п.и.д., профессор, КРдин Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы;
  3. Мусаев  Сыртбай  Жолдошевич – ф.и.д., профессор, КРдин  УИАнын корреспондент мүчөсү, И. Арабаев атындагы  КМУнун Манастаануу жана лингвистика институтунун директору;
  4. Садыкбек кызы Жайна­ – ф.и.к., доцент, И. Арабаев атындагы КМУнун  Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору, Эксперттик комиссиянын төрайымы;
  5.  Соронкулов Гүлжигит Умарович - п.и.к., доцент, И. Арабаев атындагы  КМУнун  Гуманитардык билимдер факультетинин Орус тили жана адабияты кафедрасынын башчысы;
  6. Чекиров  Кубат  Асангазиевич  – “Кут билим”  гезитинин башкы редактору.

 

 1-орунга  Педагогика факультетинин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты – Муратова Айнура Муратовна ээ болду;

2-орунга  Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин ага окутуучусу – Кийизбаева Чолпон ээ болду;

2-орунга Педагогика факультетинин доценти, педагогика илимдеринин кандидаты  – Абдраева Назгүл Эркебековна ээ болду;

3-орунга  Мамлекеттик тил жана маданият институтунун доценти – Садыкова Күлүмкан Садыковна ээ болду;

3-орунга  Гуманитардык билимдер факультетинин ага окутуучусу – Юбурова Сония Марсуевна ээ болду;

4-орунга Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун доценти, филология илимдеринин кандидаты – Абдухамидова Батмахан Абдухамидовна ээ болду;

4-орунга  Тарых жана социалдык укуктук билим берүү факультетинин окутуучусу – Абдыраева Жаңыл Дүйшөнкуловна ээ болду.

Ал эми И. Арабаев атындагы Кыргыз малекеттик университетинин студенттери арасынан төмөндөгүлөрдүн эмгектери  “мыкты” деп табылып,

1-орунга  Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин 3-курсунун студенти –Эсенбекова Гулайым Амантаевна ээ болду;

2-орунга Биология жана химия факультетинин 2-курсунун студенти –Сапарбекова Элзат Расуловна ээ болду;

2-орунга Педагогика факультетинин 3-курсунун студенти –Тынарбекова Табихат ээ болду;

 3-орунга  Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин 4-курсунун студенти – Рысалиева Нуркыз Каниетовна ээ болду;

3-орунга Манастаануу жана лингвистика институтунун 2-курсунун студенти – Амадинова Галина Мунарбековна –

4-орунга  Экономика жана менеджмент институтунун 3-курсунун студенти –Атаджанова Наргиза

4-орунга  Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык техналогиялар  факультетинин 3-курсунун студенти – Темиркулов Нурулло ээ болду.

       Аталган онлайн-сынактын жобосуна ылайык жазылган эссе материалдары жыйнак болуп басмадан чыгарылат жана бардык катышуучуларга ректордун ыраазычылык каты тапшырылат.


Фото сюжет

НОВОСТИ