8-июлда И.Арабаев атындагы КМУнун Педагогика факультети оор жоготууга учурады.

Факультеттин деканы, профессор, педагогика илимдеринин доктору, “Эмгек сиңирген кызматкер” Джоомарт Усубакунович Байсалов мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. 

Байсалов Джоомарт Усубакунович 2002-жылдан бери Педагогика факультетинин деканы болуп эмгектенип келген.

Бул мезгил ичинде агайдын жетекчилиги менен факультет окуу жайыбыздын ар тараптуу иш-чараларында жоопкерчилик, терең изденүүчүлүк жана бекем ынтымак менен үлгүлүү иш-аракеттерди жүргүзүп алдынкы орунда келген. 

Байсалов Джоомарт Усубакунович “Математиканын теориясы жана окутуунун методикасы” боюнча 170ден ашык илимий эмгектердин автору. Алардын ичинде эки монография, он үчтөн ашык окуу методикалык эмгектери бар.

Он экиси Москва, Ленинград, Мюнхен, Алмата, Ташкент, Шымкент ж.б. шаарларда жарык көргөн.

Джоомарт Усубакунович университеттин гана сыймыгы эмес, ал республикалык машстабда эң абройлуу  окумуштуулардын бири эле.

Агайдын жетекчилиги менен  педагогика тармагында  20дан ашык илимдин кандидаттарын даярдаган, алар Кыргызстандын гана эмес Түркиянын, Тажикстандын атуулдары, ушуну менен бирге чет мамлекеттер үчүн да бир канча магистранттар жана илимдин кандидаттарын даярдаган (Россия, Кытай, Иран, Турция, Казакстан, Тажикстан).

Джоомарт Усубакуновичтин демилгеси менен Педагогика факультетинде 13.00.02 окутуу жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы билим бөлүмүнүн областтары жана деңгээлдери боюнча: математика, кыргыз тили, кыргыз адабияты боюнча илимдин докторлору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн-13.00.02-окутуу жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (билим берүүнүн областары жана деңгээли боюнча: математика, кыргыз тили, кыргыз адабияты) адистиги боюнча илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертациялык кеңеш иш алып барган.

Педагогика факультетинин жамааты Джоомарт Усубакуновичтин үй бүлөөсүнө  агайдын жана агайдын өмүрлүк жары Нурум эженин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына терең кайгыруу менен агайдын балдарына, коллегаларына терең кайгыруу менен көнүл айтат.

Агай менен эженин жаткан жерлери жайлуу болсун!

 

Педагогика факультети

НОВОСТИ