И. Арабаев атындагы КМУда окутуучу болуп эмгектенген Арзымат Жороев Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси болду. Арзымат Жороевге сыйлык «Көркөм искусствонун мыкты чыгармасы, такгыраак айтканда (живопись, скульптура, графика, декоративдик-колдонмо жана монументтик искусстводо) жараткан эмгектери үчүн берилген. 

 


Фото сюжет

НОВОСТИ