И. Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор Абдырахманов Т. А. жана Бейшеналиев, А. Айтымбетов М. Биргеликте жазган " Религия и факторы безопасности в центральной Аази" аттуу китеп жарыкка чыкты. 

НОВОСТИ