22-октябрда жылы Гуманитардык билимдер факультетинин деканатында Окумуштуулар кеңешинин отуруму болуп өттү. Күн тартибинде 2020-2021 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрү маалымат беришти. Жалпы жонунан окумуштуулар кеңеши кабыл алуу комиссиясынын ишин баалап, ыраазычылык билдиришти.

2020-жылы кабыл алуу комиссиясы онлайн түрүндө иш алып барып, факультет кабыл алуу боюнча жакшы жетишкендиктерди көрсөттү. Эгерде 2019 жылы факультет 251 студент кабыл алышса, 2020-жылы 363 абитуриент кабыл алышты.

Онлайн кабыл алууга байланыштуу факультеттин кабыл алуу комиссиясы интернет тармагында активдүү иш алып барышты. Факультеттин жалпы жааматы WhatsApp жана Telegram аркылуу маалыматтарды таркатып, ошондой эле видео-роликтерди, презентацияларды жана онлайн кайрылуу тартып интернетке жүктөшкөн.

Гуманитардык билимдер факультетинин кабыл алуу комиссиясы факультеттин YouTube каналын жана Instagram баракчасын ачып реклама жүргүзүштү.

ГБФнин кабыл алуу комиссиясынын жоопту катчылары:

Аблылдаева Наргиза

Алыбаева Токтожан.


Фото сюжет

НОВОСТИ