Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, ф.и.д., профессор Исаков Каныбек Абдуваситовичден ажыроо биз үчүн күтүүсүз болду. Суук кабарды абдан оор кабыл алдык. 

Исаков Каныбек Абдуваситович билим берүүгө эбегейсиз чоң салым кошту десек ашыкча болбос! Бир топ жыл Ош мамлекеттик университетин жетектеп, аталган окуу жайды  Борбордук Азиядагы алдыӊкы окуу жайлардын катарына  кошту.  

 2019-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри болуп дайындалган. Бул учурда да өлкөбүздүн билим берүүсүндө чоӊ өзгөрүүлөр орун алганына коомчулук күбө болду. Аз өмүрүңүздө саз жашап, кесиптешибиз жакшы иштери менен элдин эсинде калды.

Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко, ыйманыңыз жолдош болсун!

 Абдырахманов. Т. А., Коңурбаев Т. А., Капалбаев О. Э. Маанаев Э.М., Мусаев С. Ж., Эсенкулов Н. Ж., Чоров М.Ж. Турдукулов Ф. З., Чодураев Т. М.   

НОВОСТИ