12-ноябрда И. Арабаев атындагы КМУнун География, экология жана туризм факультетинин базасында 10-ноябрь Илим күнүнѳ арналган студенттик илимий-практикалык конференция География жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы, доцент Солпуева Д.Т., факультеттин илимий иштер боюнча координатору, доцент Садыкова Г.С. жетекчилиги астында ѳткѳрүлдү.

Аталган иш чарага «География», «Экология» багыты боюнча билим алган магистранттар, студенттер жана Бишкек шаарындагы №83 орто мектептин 10-11-классынын окуучулары катышышты.

Конференцияда Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштары, Айлана-чѳйрѳнүн булганышы, анын алдын алуу, табигый ресурстарды пайдалануу сыяктуу учурдун актуалдуу маселелери ѳсүп келе жаткан муундардын кѳз карашы менен талкууланды.

Учурдагы кырдаалга байланыштуу аталган илимий иш-чара онлайн форматта ѳткѳрүлдү.


Фото сюжет

НОВОСТИ