Конференцияны И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетиуюштурду. Конференцияда төмөнкү иш багыттар камтылды:

— Табигый жана математика кафедраларында дистанттык (онлайн) окутуу иштери, маселелери

— Гуманитардык жана коомдук илимдер кафедраларында дистанттык (онлайн) окутуу иштери, маселелери

— ЖОЖдордогу окутуу процессинде маалыматтык технологияларды жана техниканы пайдалануу өзгөчөлүктөрү, багыттары

— МКТ табигый жана гуманитардык илимдерди ЖОЖдо жана мектепте окутууда процессинде.
 

— Табигый жана гуманитардык илимдерди ЖОЖдо жана мектепте окутуунун актуалдуу маселелери.
 

Педагогика факультетинин Башталгыч мектепте кыргыз, орус тилдерин окутуунун технологиясы кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучусу А.Р.Акунова “Башталгыч класстарда онлайн сабактарды уюштурууда окутуунун мультимедиялык каражаттарын колдонуу” аттуу жана ушул эле кафедранын доцентинин милдетин аткаруучусу Н.Э.Абдраева “Как сделать онлайн-занятие эффективным” деген темада баяндама жасашты. Кырдаалга бап келген баяндамалар үчүн университеттин илимий иштери боюнча проректору Э.Ж.Каниметов ыраазычылык билдирип, университеттин сайтына жүктѳѳ керектигин баса белгиледи.


Фото сюжет

НОВОСТИ