КМУнун Педагогика факультетинин И. Арабаев атындагы илим изилдөө лабороториясы Жалал-Абад Мамлекеттик университетинин Башталгыч билим берүү кафедрасы менен биргеликте 2020-жылдын 12-ноябрында Илим күнүнө карата илимий-практикалык конференция өткөрдү. Конференция маркум профессор Каратай Сартбаевдин 90 жылдыгына арналып уюштурулду.  

К. Сартбаевдин небереси, дүйнөлүк белгилүү окумуштуулардын катарын толуктаган Phd илимдеринин доктору, Улуу Британия Королевствосунун Илимий коомунун мүчөсү, Англиянын Бата университетинин профессору Асель Сартбаева  

 чоң атасын эскерип, катышуучуларды куттуктап,  видео-баяндамасын жиберген.


Фото сюжет

НОВОСТИ