Лингвистика кафедрасынын окутуучулары студенттер менен биргеликте онлайн  конференция өткөрдү. Конференцияга 1-2- курстун студенттери катышышты.  Жыйынтыгында, талапка ылайык күндөлүк толтурулуп сабактын жана тарбиялык сааттын видеороликтери дисктерге жазылып жетекчилерге жөнөтүлдү.

Баардык материалдар АВН программасына жүктөлдү. Техникалык маселелерге байланыштуу айрым студенттердин  АВН программасына жүктөлбөй калган материалдары Google дискке жазылып алынды. Конференция ZOOM платформасы аркылуу өтүлдү. 


Фото сюжет

НОВОСТИ