Борбордук Азиядагы (Кыргызстандагы) корей таануу боюнча студенттердин биринчи илимий конференциясына илимий баяндамалар менен катышышты. Студенттерден куралган топту факультеттин атынан Аймактаануу кафедрасынын башчысы Н.Ж.Абалова, Чыгыш тилдери кафедрасынын башчысы С.К.Егимбаева, Чыгыш тилдери кафедрасынын корей тилинин окутуучусу А.Хаметова илимий жетекчилик кылышты.

Корей таануу боюнча уюшулуп жаткан эң биринчи студенттик илимий конференция Кыргыз Республикасындагы Корей Мамлекетинин Элчилигинин колдоосу менен өткөрүлдү.

Аталган илимий конференцияга Кыргызстандын ЖОЖдорунун анын ичинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин, Бишкек Мамлекеттик университетинин, Борбордук Азиядагы Корей институтунун, Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин,   К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын, Ош Мамлекеттик университетинин о.э. он-лайн форматта Низами атындагы Ташкент Мамлекеттик педагогикалык университетинин, Аблай хан атындагы Казак Эл аралык университетинин студенттеринен куралган топтор илимий баяндамаларды окушту. Жыйынтыгында, Борбордук Азиядагы (Кыргызстандагы) корей таануу боюнча студенттердин биринчи илимий конференциясына мыкты баяндама менен катышкандыгы үчүн  топту жетектеп барган илимий жетекчилерге Кыргыз Республикасындагы Корей Мамлекетинин Элчилигинин атынан Ыраазычылык баракчалары ал эми илимий баяндама даярдап катышкан студенттерден куралган ар бир топко акчалай сыйлык жана аталган элчиликтин Ыраазычылык баракчалары тапшырылды.

Андан тышкары, мыкты баяндамалар тандалып алынып,17 команданын ичинен И.Арабаев атындагы КМУнун Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин студенттери Акылбекова Б., Тураева К., Кутманова А., Эсенбекова М., элчиликтин грамотасына татыктуу болушту.


Фото сюжет

НОВОСТИ