Бардыгыбыз Алыкулдун ырларын сүйүп окуйбуз,анткени «жүрѳктѳн чыккан ыр жүрѳккѳ жетет» дегендей, ырларын ар бир эле поэзия сүйүчүлѳр толгонуу менен,жүрѳгү менен кабыл алышат. Поэзиянын ири чебери, ойчул акын Алыкулдун 105 жылдыгына жаш акындарыбыз ырларынан кѳркѳм окушту жана Алыкулга арнаган ырларын тартуулашты.

Жетекчиси:Карагозиева Суйун.


Фото сюжет

НОВОСТИ