50 миңден ашуун колледжд студенттери менен кызматкерлеринин маалыматтары Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасына киргизилди.  

Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы — бул электрондук система. Анын максаты болуп маалыматты топтоо, сактоо, иштетип чыгуу, талдоо жана жайылтуу саналат.

Система сапаттуу билим берүү менеджментин жана окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү деңгээлде көзөмөл жүргүзүүгө, мамлекеттик бюджеттин чыгымдарын натыйжалуу пландоого, билим берүүнү андан ары өнүктүрүү үчүн негиздүү чечимдерди кабыл алууга жана багыттарды корректировкалоого мүмкүндүк берет.

Системанын негизи болуп бардык өткөн класстар/курстар боюнча окуучулар жөнүндө маалыматтар саналат. Системага окутуучулук курам жана алардын жетишкендиктери, билим берүү уюмдарынын материалдык-техникалык базалары жөнүндө маалыматтар киргизилет.

Мезгил-мезгили менен орто кесиптик окуу жайларынынын кызматкерлери үчүн Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын толтуруу боюнча онлайн семинарлар өткөрүлүүдө. Өткөн жылы колледждердин 140 кызматкери окутулган.

Азыркы учурда Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасына орто кесиптик окуу жайлардын 52 миң 778 окуучусунун жана 7 миң 373 кызматкеринин маалыматтары киргизилди.

Ошондой эле аталган долбоордун алкагында Билим берүү жана илим министрлигинин ачык маалыматтар порталы түзүлдү — (http://open.edu.gov.kg/ion.
 

НОВОСТИ