Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз Билим берүү академиясынын өкүлдөрү И. Арабаев атындагы КМУнун педагогикалык факультетинин окутучуулары менен биргеликте мектепке чейинки билим берүү программасын талкулашты. Талкууга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагогика илимдеринин кандидаты Алмазбек  Токтомаметов, КМУнун Окуу башкармалыгынын башчысы Равшан Зайниевпедагогика факультетинин деканы Мелис Оңолбаев да катышты.  

Жумушчу жолугушууда төмөнкү маселелер талкууланды:

1) Мектепке чейинки мугалимдерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларын стандартташтыруу.

2) Өкмөттүн 2020-жылдын 29-июнундагы No363 токтомунун алкагында, СРО - 2020-2040 программасын ишке ашыруу боюнча 2021-2023-жылдарга багыт берүү жана иш-чаралар планы каралды.

3) Каралган программалардын стандарттарын шайкеш келтирүү үчүн мындан аркы жолдор жана чечимдер.

4) Мектепке чейинки билим берүү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу программаларын жаңыртуу.

5) Мектепке чейинки билим берүү программаларын, окуу материалдарын, окуу куралдарын жаңыртуу ж.б. Талкуу эки сааттан ашык убакытка созулуп, жыйынтыгында бирдиктүү план кабыл алынды.


Фото сюжет

НОВОСТИ