Билим берүү жана илим министрлиги иштеп чыккан алгоритмге ылайык, колледждердин бүтүрүүчүлөрүнүн сессиялары жана мамлекеттик аттестациясы төмөнкүдөй өткөрүлөт:

2-курстун студенттери үчүн «Кыргызстан тарыхы», «Кыргыз тили жана адабияты» жана «Кыргызстандын географиясы» боюнча комплекстүү мамлекеттик экзамен 2021-жылда онлайн режимде жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын өткөрүү боюнча сунуштарды эске алып, аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен дистанттык режимде өткөрүлөт.

Бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы салттуу форматта өткөрүлөт.

Жыйынтыктоочу лекциялар жана консультациялар колледждин тандоосу боюнча алыстан же реалдуу форматта өткөрүлөт.

Студенттер үчүн экзамендик сессиялар төмөнкү алгоритм боюнча уюштурулат:

- «Гуманитардык жана социалдык-экономикалык циклдин» жана «Математика жана табигый илимдер циклинин» дисциплиналары боюнча аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен дистанттык режимде өткөрүлөт;

- «Кесиптик циклдин» дисциплиналары боюнча салттуу форматта өткөрүлөт.
 

НОВОСТИ