Токмок шаарында курула турган академиянын жерпайына капсула салынды. Академия магистратура жана докторантура программалары боюнча дин таануу жана диний предметтерди өздөштүрүү менен светтик билим берет.

Түзүлүп жаткан академиянын негизги милдеттери төмөнкүлөр:

- теология, дин таануу жана чектеш илимдер жаатында жогорку, жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү, адистерди даярдоо жана академиялык дараметти жогорулатуу;

- теология, дин таануу жана башка илимдер жаатындагы илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүктү, эксперттик жана аналитикалык иштерди жүргүзүү, ошондой эле коомдо жана диний коомчулуктарда заманбап илимий билимдерди жайылтуу;

- социология, укук жана чектеш илимдер чөйрөсүндөгү жалпы билимдерди берүү, ошондой эле теология жана дин таануу чөйрөсүндөгү тереңдетилген билимдерди берүү менен диний ишмерлерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Ошентип, академиянын базасында ислам таануу жана дин таануу чөйрөсүндө квалификациялуу адистерди даярдоо божомолдонууда. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери да коомдогу ар кандай диний радикалдык тенденцияларды аныктап таанууга жөндөмдүү болуу үчүн заманбап диний илим жөнүндө маалымат алуу максатында академиянын дарстарынын угуучулары боло алышат.

Угуучулардын жалпы сыйымдуулугу 200 адамды түзөт, алардын ичинен магистратура жана докторантура программалары боюнча 150 адам (100 – күндүзгү, 50 – сырттан окуу), даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстарында 50 угуучуга чейин жетет.

 


Фото сюжет

НОВОСТИ