17-мартта педагогика факультетинин деканы, п.и.к., доцент М.Б. Онолбаев бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга факультеттин профессордук-окутуучулар жамааты толугу менен катышышты.

Тилекеев К.М., Омурбаева Д.К., Нуркулова М.Р., Раимбекова М.,Чокошева Б.С., Мурзаев Т., Сейталиева Э.С., Куканова М.А., Узакова М.К., Сегизбаева Н.К. ж.б. Жолугуушуда ошондой эле “Предмет аралык байланыш” тема боюнча мастер-класс көрсөтүлдү. Мастер-классты республикабыздагы улуттук тренерлер, биздин окутуучулар М. Куканова жана М. Узакова алып барды. Мастер-класс жогорку деңгээлде, жандуу жана кызыктуу өттү.


Фото сюжет

НОВОСТИ