И. Арабаев атындагы КМУда "Билим берүү жана илимди өнүктүрүүдө заманбап тенденциялар: Тажрыйба жана көйгөйлөр " деген аталыштагы онлайн конференция болуп өттү. Ал конференцияга КМУнун ректору Төлөбек Абдырахманов, Окуу иштери боюнча проректор Жеңиш Бексултанов, Илимий иштер боюнча проректор Эмиль Каниметов, Инновация жана билим берүү программалар борборунун жетекчиси Досаалы Иманбердиев, Магистратура бөлүмүнүн башчысы Магира Амердинова, КМУнун “Жарчысы” журналынын рекдактору Клара Шакирова, КМУнун окутуучусу Сонайым Каратаева, КМУда  окуган магистранттар катышышты.

Конференция онлайн форматында өттү. Эске салсак, КМУда окуган магистранттардын көпчүлүгү учурда мектептерде, жогорку окуу жайларында, ж.б. кызматтарда эмгектенишет.


Фото сюжет

НОВОСТИ