Белгилүү окумуштуу, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Шаршеналы Алиев  1950-жылы Нарын областында жарык дүйнөгө келген. 1974-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУнун механика-математика факультетин аяктаган соң, ошол эле жылы В.В.Маяковский атындагы Кыз-келиндер институтунун, физика-математикалык билим берүү факультетинде иштеп баштаган. Шаршеналы Алиевич 1974-1984 жылдар аралыгында өзү иштеген кафедрада, окутуучу, ага окутуучу болуп эмгектенип, 1984-1993 жылдары К.И.Скрябин атындагы Айыл-чарба институтунда “Жогорку математика жана теориялык механика” кафедрасында ага окутуучу, доцент болуп эмгектенген.

1991-жылы Шаршенбек Алиевич кандидаттык ишин ийгиликтүү жактап,  физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алган.

Ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин И.Арабаев атындагы КМУнун физика, математика жана маалыматтык технологиялар факультетинде иштеп келет. Бул жылдар аралыгында Шаршенбек Алиевич “Математика жана табигый илимдер” кафедрасынын башчысы (1993-1994ж); “Педагогика факультетинин” деканы (2003-2005ж); Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун “Математика жана аны окутуунун технологиясы” кафедрасынын доктаранты; “Жогорку математика” кафедрасынын профессору, кафедра башчы, илим изилдөө институнун директору болуп иштеди.

2005 –жылы “Педагогика багытындагы гуманитардык адистиктердин студенттерин кесипке багыттоо, математикалык билим берүүнүн илимий – дидактикалык негиздери” (13.00.02.) темасында докторлук ишин ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин доктору илимий даражасы ыйгарылды.

Агай көптөгөн окуу жайларда лекция окуп, дипломдук, магистрдык, кандидаттык иштерге жетекчилик кылып келет.

2008-жылы Махмуд Кашгари-Барскони атындагы Чыгыш университетинин окуу жана илим изилдөө иштери боюнча проректору, көп өтпөй ректору болуп эмгектенди.

Шаршенбек Алиевичтин жетекчилиги астында 10 го жакын илимдин кандидаттары диссертациялык ишин коргоду. Агай бүгүнкү күнү “Педагогика илимдеринин доктору, кандидаты окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулуган диссертациялык кеңештин мүчөсү.

Агайдын 100 дөн ашык илимий-методикалык эмгектери, анын ичинен 2 монография, 8 окуу китеби, 7 методикалык колдонмолору басмадан чыккан.

Педагогика илиминин доктору, Шаршенбек Алиевич узак убакыт  И.Арабаев атындагы окуу жайда эмгектенди. Жаштарга, өсүп келе жаткан муунга тарбия берүү менен бирге, математикадан мыкты методис экенин далилдей алды.

Агайдын жетекчилиги менен Мамлекеттик жогорку билим берүү стандартынын бакалавр жана магистрларга  “Педагогикалык билим берүү” багыты бир топ толуктоолор менен жазылды. Тактап айтсак, стандарттын “педагогикалык билим берүү” багытындагы педагогикалык практикага “мектеп күнүн” кошуу, агайдын жеке идеясы. Бул да болсо агайдын кыргыз билим берүүсүнө кошкон салымы деп билем.

Агайдын илимге, билимге болгон астейдил мамилеси педагогика илиминин өркүндөп өсүүсүнө, бүгүнкү кыргыз билиминин алдыга арыш ташташына кошкон чоң салымы боло алды.

Кыргыз билим берүүсүнө сиңирген эмгеги бааланып;

Шаршенбек Алиевич “Билим берүүнүн мыктысы”, Билим берүү жана илим министринин “Ардак громатасы”, Кыргыз тили улуттук комиссиясынын “Төш белгиси”, Тоголок Молдо атындагы “Төш белги”, И.Арабаев атындагы КМУнун “Эмгек сиңирген ишмери”, Нарын областынын “Ардактуу атуулу  наамдары ыйгарылган.

Агайдын 70 жаш кутман курагы менен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин атынан жана өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. 

Илимий-чыгармачылык ишиңизге ийгилик өзүнүзгө ден-соолук, узак өмүр жаш, бакубат жашоо каалайм.

 

И.Арабаев атындагы КМУнун

ректору, профессор Т.Абдырахманов


Фото сюжет

НОВОСТИ