И.Арабаев атынтагы Кыргыз мамлекеттик университети 2021-2022- жылдагы окуу жылына карата Дене тарбия адистигине (бакалавриат, магистратура) багытына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. ЖРТ жок. Байл.тел. 0706-99-64-09, 0773 27- 87-86

 

 

Дене тарбия бөлүмү

НОВОСТИ