Бүгүн, 29- июнда И. Арабаев атындагы КМУнун илимий китепканасында философия илими боюнча илимий практикалык конферепнция өттү. Конференция Философия илиминин кандидаты Советбек Абдырасулов тарабынан демилгеленип, И. Арабаев атындагы КМУ менен бергеликте уюштурулду.

Аталган илимийи практикалык конференцияга С. М. Абдырасулов, И. Арабаев атындагы КМУнун ректору Т. А. Абдырахманов, ЖКнын депутаты К. К. Иманалиев, тарых илимдеринин доктору З. К. Курманов, "Бакдөөлөт" коомдук фондунун төрагасы М. Мураталиев ж.б. катышышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ