2021-жылдын 15- сентябрынан 18- сентябрына чейин,  Ысык- Көл облусунда Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен Алтай мамлекеттик университети уюштурган, 5-студенттик форум болуп өттү. Аталаган иш-чарага 20 дан ашык  жогорку окуу жайы катышты. Кыргызстандын жожодорунан башка, Индия, Казахстан, Таджикистан, Өзбекстан жана Россия дан келген студенттер да болду.

Бардык катышкан делегациянын саны 150 гө чамалады. 

Иш-чарага И.Арабаев атындагы КМУнун  4 студенти катышып, "межкультурный диалог в эпоху новых меди" аталыштагы докладын окушту.

Конференциянын соңунда, уюштуруучуларга жана  ар бир катышуучуга сертификат жана сыйлыктар тапшырылды. 


Фото сюжет

НОВОСТИ