И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде «Кыргыз-орус жаштарынын мамилелерин ѳнүктүрүүнүн негизги багыттары» аттуу студенттердин жана кызматкерлердин жолугушуусу болуп өттү. Иш- чараны университеттин Тарых жана социалдык укуктук билим берүү факультети уюштурду. Жыйынды аталган факультеттин деканы Назира Курбанова алып барды.
Жыйынга Бишкек шаарындагы ЖОЖдор, тактап айтканда Орус- Кыргыз славаян университетинин, Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинин жана Кыргызстан Эл аралык университетинин окутуучулары жана студенттери катышышты.


Фото сюжет

НОВОСТИ