Студенттер керектүү маалыматты жеткиликтүү, түшүнүктүү жана интерактивдик форматта алышты. Маалымат толук кандуу болуш үчүн студенттер менен лектордун ортосунда диалог, баарлашуу, суроо-жооптор да болду. 
Сырттан окуу лекциясынын лектору: АГУПКРдин магистранты; 2011-2016ж ж., жергиликтүү кеңештин депутаты; 2016-2021жж., жергиликтүү кеңештин Төрагасы; ар-тармактуу тренер жана мугалим Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович болду. 


Фото сюжет

НОВОСТИ