2019-жылдын 8-февралында «Caspian Аcademy» эл аралык билим берүү компаниясынын ѳкүлдѳрү Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү факультетинин студенттери менен жолугушту.

Жолугушууда ѳкүлдѳр студенттерди Түркия мамлекетинин Анталия шаарындагы беш жылдыздуу мейманканаларда иштѳѳгѳ чакырды.

«Биздин компания Казакстанда ачылган. Алгач Россия, Молдавия, Италия, Кипр мамлекеттери менен байланышып, быйыл Кыргызстан, Ѳзбекстан менен иштешүүнү баштадык. Компания ар бир жарандын коопсуздугу үчүн жооп берет. Жатакана, тамак-аш, медициналык камсыздоо ж.б. кызматтардын бардыгы компаниянын кѳзѳмѳлүндѳ болот», – деп билдиришти.

Студенттер келген ѳкүлдѳр менен жакындан таанышкан соң аларга ѳздѳрүнүн кызыккан суроолорун беришти.


Фото сюжет

НОВОСТИ