Капалбаев Октябрь Эркинович

Окуу бөлүмүнүн башчысы

  • Дареги: Бишкек ш, Раззаков көч, 51. Корпус №2
    Байланыш телефону:+996(312) 62-60-42
    e-mail: oki13@mail.ru
  • Web
    www.arabaev.kg

Илимий даражасы:

Тарых илимдеринин кандидаты, доцент, профессордун милдетин аткаруучу

Билими:

1995-1999-жж. — Кыргыз Мамлекеттик улуттук университети, Тарых факультети

1999-2001-ж.ж. — Магистратура, адистиги: тарых. Жогорку мектептин мугалими

2001-2004-ж.ж. — И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин     аспиранты. Илим изилдѳѳ багыты: Этнография, этнология жана антропология

Иш тажрыйбасы: 

1998-1999-ж.ж. — №76 орто мектебинде тарых мугалими

1999-2002-ж.ж. — Директордун тарбия иштери боюнча орун басары

2002-2007-ж.ж. — И.Арабаев атындагы КМПУнун Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту

2002-2006-ж.ж. — Менеджер

2003-ж. — Окутуучу

2008-2010-ж.ж. — И. Арабаев атындагы КМУнун Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институту

2010-жылдан – азыркы убакка чейин — И. Арабаев ат. КМУнун Окуу бөлүмүнүн башчысы

Эмгектери

80ден ашык илимий эмгектин, анын ичинде 15 китептин автору

Сыйлыктары: 

КРнын Билим берүүсүнүн отличниги;

КР Билим берүү жана илим; Эмгек, миграция жана жаштар; Маданият, байланыш жана туризм; Социалдык өнүктүрүү министрликтеринин жана Улуттук тил  комиссиясынын, КТРдин Ардак грамоталары 

И.Арабаев атындагы КМУнун юбилейлик медалы

Абди Сүйөркуловдун 100 жылдык  юбилейлик медалы

Калык Акиевдин 130 жылдык юбилейлик медалы

Коргол Досуевдин 130 жылдык юбилейлик медалы

Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык юбилейлик медалы

Кыргыз тил республикалык коомунун «Ыйык тил» медалы

РФ «Россия Табигый илимдер академиясынын профессору»

Аскердик чини: Кенже лейтенант