ЭЛ АРАЛЫК ГРАНТТАР

КМУ бүгүнкү күндө эки ири Европа биримдигинин гранттары менен иш алып бара жатат. Алсак, Евросоюз – EDUCA, TuCAHEA. Андан сырткары UNESCO, FTI-Дүйнөлүк банктардын долбоорлору менен иштеп жатышат. EDUCA долбоору КМУнун алдындагы М.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун базасында магистратура багыты боюнча «Борбордук Азиядагы билим берүүнүн менеджменти» пилоттук программасын ачууга мүмкүндүк берди. Кыргыз-Түрк «Манас» университети каржылык жактан колдоо көрсөтүп, университеттин №3 корпусунун чакан өргөсүн ремонттон өткөрүү үчүн – 557 000 сом грант бөлүп берген. DAAD Эл аралык кызматташтык Германиялык коомчулугу Көркөм маданият жана билим берүү факультетине керектүү шаймандарды, жалпы суммасы – 1037317 сом, UNICEFтин жардамы менен компьютердик техника – 139 565 сом, эмеректер – 129060 сомго алынган. Акыркы жылдары университет БИОМ, фонд Сорос жана GIZ – эл аралык кызматташтыктар боюнча Германия коомчулуктары менен профессордук-окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатуу, PhD боюнча окуу пландарын даярдоо, стандарттарды түзүү боюнча бир нече тегерек столдор, семинарлар Кыргызстанда, Тажикстанда, Россияда, Казахстанда уюштурулган.

         КМУ Academic Rankin gof Word Universitie-European Standart ARES-2014 жогорку окуу жайлар рейтингинде өзүнүн көрсөткүчүн жогорулатып, биринчи жолу аны тастыктаган Сертификатына ээ болгон.