Тарыхчы Жумагул Байдилдеев студенттерге дарс окуду

2019- жылдын 29- октябрында Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин 1-курстары үчүн “Арабаев - алгачкы агартуучу” деген темада Кыргыз Республикасынын борбордук архивинин башкы адиси, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Байдилдеев Жумагул Рыскулбекович окуган конок лекция уюштурулду.

Конок лекция эки максатта уюштурулду:
Факультеттин студенттерине университет атын алып жүргөн алгачкы агартуучу Ишенаалы Арабаев жөнүндө кеңири маалымат берүү;
6-7- ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө арналып, кыргыз элинин тарыхындагы ата-бабалардын басып өткөн жолун эске салып, аларга таазим этүү.

Лектор Байдилдеев Жумагул кыргыз тарыхын ар тараптан иликтеген белгилүү окумуштуу. Ал өзүнүн эмгектеринде алгачкы коомдук ишмерлерге басым коюп, бир нечелеген илимий эмгектердин автору. Ж.Байдилдеев абдан кызыктуу жана маанилүү лекция окуп, студенттердин терен ыраазычылыгына ээ болду.