Мугалим студенттин көз карашы менен

30.10.2019-ж.  И. Арабаев  атындагы  КМУнин Экономика жана менеджмент институтунда (ЭжМИ) 5 корпус 519 ауд.,  2-3-4 курстарынын студенттери  үчүн  «Мугалим студенттин көз карашы менен» аттуу электрондук  сурамжылоо жүргүзүлдү (Буйрук №01-8/657, 22.10.2019-ж.).  Сурамжылоо университеттин «Билим берүүнүн сапаты жана мониторинг" бөлүмү тарабынан  жана «Маалыматтык технологиялар» бөлүмү менен бирдикте уюштурулду.

 

30.10.2019г.  в Институте экономики и менеджмента (ИЭМ) (5 корпус, 519 ауд.)  КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование  "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 от 22.10.2019г.). 

Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".